เทียบความต่างระหว่าง “ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน” กับ “รูมาตอยด์”

 

ไม่ว่าจะเป็นอาการ ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน หรือ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งสิ้น หากปล่อยไว้ไม่ดูแลให้ถูกวิธี ปลายทางที่เหมือนกันของทั้งสองปัญหานี้คือ อาจทำให้ข้อถูกทำลาย จนผิดรูปและถึงขั้นพิการได้ ทว่าหลายคนอาจสงสัยว่าระหว่างข้ออักเสบสะเก็ดเงิน กับ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ นั้นแตกต่างกันอย่างไร คำตอบคือ...

ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน มักเกิดพร้อมๆกับผื่นผิวหนังอักเสบสะเก็ดเงินหรือในบางรายอาจมีอาการทางข้ออักเสบนำมาก่อนก็ได้ ข้อที่เกิดการอักเสบบ่อยๆ คือข้อนิ้วมือส่วนปลาย ข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อกระดูกคอ และกระดูกสันหลัง เป็นต้น อาการปวดข้อสะเก็ดเงินจะคล้ายโรคปวดข้อรูมาตอยด์แต่รุนแรงน้อยกว่า ที่สำคัญคือมีอาการปวดบวมแดงร้อนและกดเจ็บบริเวณข้อที่ปวด มักมีอาการข้อฝืดและขยับข้อลำบากในตอนเช้าหลังจากตื่นนอน และเมื่อพยายามขยับข้อหลายๆ ครั้ง อาการข้อฝืดจะค่อยๆ น้อยลง

ข้ออักเสบรูมาตอยด์ มักมีอาการปวดข้อโดยเฉพาะข้อเล็กๆ เช่น ข้อนิ้วมือ ข้อนิ้วเท้า กระจายความปวดเหมือนกันทั้งสองข้างและจะปวดตลอดเวลา ทั้งหลังจากตื่นนอน ในระหว่างวัน หรือแม้แต่กลางดึก นอกจากนี้อาจพบว่ามีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย และปากแห้งร่วมด้วย หากปล่อยทิ้งไว้ จะเคลื่อนไหวข้อได้น้อยลง ข้อผิดรูป และอาจถึงขั้นพิการในที่สุด

 

 

Visitors: 26,711