ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สะเก็ดเงิน

ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับสะเก็ดเงิน ที่ส่วนใหญ่แพทย์พบบ่อยๆ

หลายคนเข้าใจว่า สะเก็ดเงินเป็นโรคติดต่อที่น่ารังเกียจ ทำให้คนที่เป็นสะเก็ดเงินต้องพบกับสภาวะที่ไม่น่ารื่นรมย์จากคนในสังคม จึงทำให้ไม่กล้าเปิดเผยตัวเองว่าเป็นสะเก็ดเงิน แต่ในความจริงแล้ว สะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อทางการสัมผัสภายนอกแต่อย่างใด

  •  เป็นภาวะถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างเดียวหรือไม่ ?

         สะเก็ดเงินมีแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ไม่ชัดเจน โดยพบว่าถ้าบิดาและมารดามีอาการดังกล่าว บุตรที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นสูงถึง 65-83% ถ้าบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งเป็น บุตรที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นลดลงเหลือ 28-50% หรือถ้ามีพี่น้องในครอบครัวเป็นโดยที่บิดาและมารดาไม่ได้เป็น บุตรคนถัดไปที่เกิดมาก็มีโอกาสเป็นได้สูงถึง 24% แต่ถ้าทั้งบิดาและมารดาไม่เป็นสะเก็ดเงินเลย บุตรที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นโรคนี้น้อยลงไปเหลือเพียง 4% โดยลักษณะทางพันธุกรรมนี้เป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานของการเกิดสะเก็ดเงิน และการเกิดภาวะสะเก็ดเงินก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว แม้ผู้ที่เป็นสะเก็ดเงินจะมีลักษณะทางพันธุกรรมของสะเก็ดเงินอยู่ก็ตาม แต่ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นๆ มากระตุ้นหรือกระทบ ก็จะไม่แสดงอาการ ดังนั้นผู้ที่มีอาการแต่ละรายจึงควรสังเกตและพยายามหาคำตอบให้ได้ว่ามีปัจจัยแวดล้อมอะไรบ้างที่ทำให้อาการกำเริบ แล้วพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยดังกล่าว เพราะปัจจัยที่ทำให้อาการกำเริบในผู้ที่เป็นสะเก็ดเงินแต่ละรายนั้นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่อย่างใด

  • สะเก็ดเงินสามารถติดต่อได้หรือไม่ ?

สะเก็ดเงินไม่ติดต่อ เนื่องจากไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อรา ดังนั้นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการจึงไม่ต้องกังวลว่าจะติดต่อ

  • สะเก็ดเงินสามารถขาดหายได้หรือไม่ ?

ทางหลักการแพทย์ยังไม่ยืนยันว่าสะเก็ดเงินสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ผู้ที่มีปัญหาสามารถปรับสมดุลภายนอกและภายใน ให้สะเก็ดเงินสงบลงได้

  • คนที่มีไขมันมีความเสี่ยงสูงในการเป็นสะเก็ดเงินจริงหรือไม่ ?

มีรายงานทางการแพทย์บางฉบับกล่าวว่า โรคไขมันสูงเป็นเหตุหนึ่งที่เสี่ยงให้เกิดสะเก็ดเงิน โดย นพ.ประวิตร อัศวานนท์ หัวหน้าสาขาจิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า "ปัจจุบันทางการแพทย์มองว่าเป็นสะเก็ดเงินต้องให้การรักษาทั้งตัวเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และข้ออักเสบ รวมถึงภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือคนอ้วน โดยเฉพาะเรื่องความอ้วนไขมันสูงนั้น ปัจจุบันถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับการเกิดสะเก็ดเงินด้วยหรือไม่ เนื่องจากพบว่าสาระสำคัญที่ทำให้เกิดสะเก็ดเงินจะสร้างได้ดีในเซลล์ไขมัน ดังนั้นยิ่งอ้วนยิ่งไขมันเยอะยิ่งมีพลังในการทำให้เกิดสะเก็ดเงินมากขึ้น

ปัจจุบันสังคมไทยมีความรู้เกี่ยวกับสะเก็ดเงินมากกว่าแต่ก่อน แต่ก็ยังอยู่ในระดับกลางๆ ยังมองผู้ที่เป็นสะเก็ดเงินในแง่ทำให้ตัวผู้มีอาการเองไม่กล้าเข้าสังคม ปกปิดตัวเอง เป็นเรื่องที่กระทบจิตใจ กระทบการใช้ชีวิต ซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากจึง อยากให้ทุกคนได้เข้าใจสะเก็ดเงินไม่ใช่โรคติดต่อ แม้จะรักษาไม่หายขาดแต่ก็สามารถควบคุมให้เป็นปกติได้ ในส่วนของมีอาการเองก็ต้องไม่เอาสะเก็ดเงินมาเป็นเกราะกำบังในการเข้าสังคมหรือการทำงานของตัวเอง” นพ.ประวิตรกล่าว

 
Visitors: 27,004