สมุนไพรย่านางแดง

ย่านางแดง หรือหญ้านางแดง

มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bauhinia strychnifolia ส่วนชื่ออื่นๆ คือ เถาขยัน เครือขยัน ,สยาน ,ขยัน ลักษณะเป็นไม้เถาเลื้อย ที่เลื้อยพันไปตามต้นไม้อื่นๆ มีรากเหง้าอยู่ใต้ดิน ลักษณะใบดกหนาทึบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ มีสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ ดอกเป็นช่อยาวกระจายจากโคนไปที่ปลายกิ่ง มีสีแดงสด ช่อดอกจะมีความยาวตั้งแต่ 1 คืบจนถึง 1 เมตรเลยทีเดียว และสามารถอยู่ได้นานเป็นเดือนด้วย ย่านางแดงมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แหล่งที่พบ บริเวณป่าทั่วไปที่มีความชุ่มชื้น ป่าดงดิบ และป่าโปร่ง

สรรพคุณ
ยอดอ่อนและดอกอ่อนของย่านางแดงสามารถรับประทานเป็นผักแกล้มน้ำพริกและลาบได้ ในตำรายาสมุนไพรไทย ย่านางแดงมีสรรพคุณหลากหลายมาก ใช้แก้พิษ ถอนพิษยาเมา ยาเบื่อ ยาสั่ง ถอนพิษผิดสำแดง ขับพิษโลหิตและน้ำเหลือง แก้ท้องผูก โดยการใช้ฝนกับน้ำ หรือน้ำซาวข้าว หรือต้ม แล้วนำมาดื่ม สรรพคุณเหมือนย่านางขาวแต่ออกฤทธิ์แรงกว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เป็นส่วนผสมของยาบำรุงโลหิตสำหรับสตรีหลังคลอดขณะอยู่ไฟ เพื่อช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น สมุนไพรย่านางแดงนี้ยังแก้โรคผิวหนังกลากเกลื้อนได้ โดยการนำมาต้มแล้วเอาน้ำไปอาบ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นยาฆ่าเชื้อราได้อีกด้วย

รายงานผลการค้นคว้าและทดลอง

  • จากการทดลองพบว่าสารสกัดจากรากย่านางมีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิพารัมในหลอดทดลอง
  •   สารสกัดจากใบย่านางแดงมีปริมาณสารกลุ่มฟีนอลสูงและมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดี จากการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อการล้างพิษจากอนุมูลอิสระ (การประชุมเครือข่ายวิชาการบัณทิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  •  ชา Cleansing จากใบย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib.) ช่วยล้างพิษในร่างกายด้วยคุณสมบัติการล้างสารพิษในลำไส้จากย่านางแดง (research2biz.com)
  • รายงานผลการวิจัยของ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี และ คณะการแพทย์แผนไทย ภาควิชาเภสัชเวท และเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา ในหัวข้อ “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดย่านางแดง “พบว่าสารสกัดย่านางแดง โดยเฉพาะสารสกัดชั้นเอทานอลส่วนเถา จัดว่าสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติและอาจใช้ในการรักษาโรคอันเกิดจากอนุมูลอิสระที่ถูกทําลาย

 

Visitors: 27,004