สมุนไพรใบน้อยหน่า

ใบน้อยหน่า 

มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Annona squamosa L.เป็นพืชผลไม้  ชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆ คือหมักเขียบ (อีสาน)มะนอแน่ (เหนือ) ลาหนัง (ใต้) เป็นต้น ต้นน้อยหน่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและใต้สำหรับประเทศไทยพบในภาคกลางและตะวัน ออกเฉียงเหนือ ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้น โดยมีความสูงของลำต้นประมาณ 3 – 5 เมตร ออกใบเป็นใบเดี่ยวแบบเรียงสลับกันอยู่คล้ายรูปใบหอก ส่วนดอกก็ออกเป็นดอกเดี่ยวเช่นเดียว กันกับใบ มีสีเหลืองอมเขียว มักออกตามซอกใบและห้อยลงมา เรียงตัวกันเป็นชั้น 2 ชั้น แบ่งเป็นชั้นละ 3 กลีบ มีทั้งหมด 6 กลีบ ลักษณะค่อนข้างหนาและอวบน้ำ ผลออกเป็นกลุ่มโดยเป็นผลทรงกลมสีเขียว ภายในเป็นเนื้อสีขาวรสชาติออกหวาน รับประทานได้อร่อย และมีเมล็ดภายในจำนวนมาก

สรรพคุณ 

ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็น ใบ เนื้อในเมล็ดสด และผล สมัยโบราณใช้ใบน้อยหน่าสดฆ่าเหา และแก้ปัญหาในผู้ที่เป็นโรคกลากเกลื้อน โดยเอาใบน้อยหน่าสดมาคั้นเอาแต่น้ำ ใช้น้ำนั้นพอกไว้บนศีรษะ หรือทาบริเวณที่เป็นกลากเกลื้อน ภายใน 7 วัน กลากเกลื้อนและเหาก็จะหายไป และยังสามารถนำมารักษาโรคหิด และแก้อาการฟกช้ำบวมได้เช่นกัน

ใบน้อยหน่าสดนี้มีสารสำคัญคือ แอนโนเนอีน (Anonaine) ซึ่งเป็นสารอัลคาลอยด์ที่มีประสิทธิภาพมากในการป้องกันและกำจัดหนอนหรือแมลงในผัก ฆ่าเพลี้ยจักจั่น ด้วงปีกแข็ง เพลี้ยอ่อน แมลงวัน มวนปีกแข็ง ไรทะเล และเพลี้ยอ่อนถั่วได้ นอกจากนี้ใบน้อยหน่ายังมีสรรพคุณดีมากในการขับพยาธิ นอกจากส่วนของใบแล้ว ส่วนอื่นๆ ก็มีประโยชน์มากเช่นกัน อาทิ เมล็ดของน้อยหน่าก็มีสารแอนโนเนอีนเช่นเดียวกับในใบ ดังนั้นจึงมีสรรพคุณคล้ายคลึงกับส่วนของใบ สำหรับผลหากเป็นผลดิบจะใช้เป็นยาแก้พิษงู แก้ฝีในคอ กลากเกลื้อน และฆ่าพยาธิ ส่วนผลแห้งสามารถช่วยแก้โรคงูสวัด เริม และฝีในหูได้ เปลือกผลดิบนั้นเมื่อนำมาฝนกับเหล้าสามารถทาแผล และแก้อาการจากงูกัดได้ ส่วนของรากก็ช่วยในเรื่องการระบาย  

 

รายงานผลการค้นคว้าและทดลอง

-การศึกษาที่พิมพ์ในหนังสือยาสมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน หนังสือผักพื้นบ้านภาคใต้ พบว่า “ใบน้อยหน่ามีสรรพคุณในการฆ่าเหา เนื่องจากในใบน้อยหน่ามีสารเคมีหนึ่งชื่อ Anonanine เมื่อทำปฏิกิริยากับปูนสำหรับใช้กินหมาก จะมีความร้อนออกมาทำให้เหาเมาและตายในที่สุด

-ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใบและเมล็ดน้อยหน่ามีสารเคมีชื่อ Anonanine ส่วนในเมล็ดมีน้ำมันอยู่ประมาณ 45 % ประกอบด้วย Organic acid หลายชนิด Resin Steroids Alkaloid และอื่น ๆ 

-จากการศึกษาค้นคว้า ใบและเมล็ดน้อยหน่านั้นมีสรรพคุณในการฆ่าเหา ปี พ.ศ. 2523 อรนุช บัวพัฒนกูล และคณะได้ศึกษาโดยนำน้ำยาที่คั้นได้จากเมล็ดน้อยหน่ามาบดกับน้ำมันมะพร้าว ในอัตราส่วน 1:2 และ 1:4 แต่ใบน้อยหน่าคั้นกับน้ำมันมะพร้าวในอัตราส่วน 1:2 จะได้ผลดีที่สุด สามารถฆ่าเหาได้ถึง 98 % ในเวลา 2 ชั่วโมง 

 

เอกสารอ้างอิง :  www.samunpri.com, th.wikipedia.org, medplant.mahidol.ac.th

 

 

Visitors: 27,004